Tractaments de Reproducció Assistida Banc de semen

El nostre centre de reproducció humana posseeix un banc de semen on hi podem criopreservar mostres seminals per a ús propi.

El banc de semen té com a fi la conservació del semen en criotubs submergits en nitrogen líquid a -196ºC.

Objectius:

  • Emmagatzemar mostres de semen de donants anònims per Inseminació Artificial o Fecundació in Vitro amb semen de banc.
  • Emmagatzemar semen dels homes de les parelles que estan realitzant diferents tractaments de reproducció (fecundació in Vitro, Programa d’Ovodonació).
  • Emmagatzemar semen dels homes que tenen problemes en la obtenció de la mostra.
  • Emmagatzemar el semen previ a tractaments quirúrgics o de quimioteràpia per preservar la fertilitat.
  • Emmagatzemar semen d’homes previ a realitzar la vasectomia.
Last Update: 09/09/2014
References:
– Meseguer M, Ruiz A, Garrido N. Congelación y banco de semen: Métodos, organización e indicaciones. En: Reproducción Humana 2a Ed. Remohi J, Pellicer A, Simón C Eds. McGrawHill Interamericana (2002): 363-371.
– American Society for Reproductive Medicine. 2002 Guidelines for gamete and embryo donation: a practice comité report. Guidelines and minimum standards. Fertility and Sterility 2002, vol 77 (6), suppl 5: S1-S5: