Parelles serodiscordants

Les parelles en les que un dels seus membres presenta alguna malaltia infectocontagiosa (virus de l’hepatitis C o HIV) poden realitzar tècniques especials de reproducció assistida per evitar el contagi.

Virus de la immunodeficiència humana (VIH)

El tractament amb tècniques de reproducció assistida no només queda limitat a parelles d’aquest grup amb problemes d’esterilitat, sinó també a totes les parelles serodiscordants per evitar el risc de contagi del membre seronegatiu. La tendència actual és, si l’home és seropositiu, efectuar un rentat de semen, congelació, confirmació de l’absència del virus després del rentat mitjançant PCR i la utilització de Fecundació in Vitro amb ICSI o IMSI ja que tenen menors riscos i una major taxa d’èxit.

Virus de l’Hepatitis C (VHC)

En el cas de l’home VHC+ es recomana el mateix procediment que en el cas del VIH, això és, rentat de semen, congelació, confirmació de l’absència del virus després del rentat mitjançant PCR i utilització de la Fecundació in Vitro amb ICSI o IMSI. En el cas de les dones VHC+ amb una alta càrrega viral, es recomana el tractament antiviral abans de la gestació.

Virus de l’Hepatitis B (VHB)

En parelles serodiscordants es recomana la vacunació del membre no afectat, fins i tot durant la gestació.

Last Update: 12/09/2014
References:
– Matorras R, Hernández J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la Sociedad Española de Contracepción. Adalia, Madrid 2007.