Menopausa prematura Fallada ovàrica precoç

És un trastorn infreqüent que requereix un ràpid diagnòstic i tractament.

Atès que la mitjana del rang de la menopausa natural és entre els 45 i 55 anys, es considera que les dones menors de 40 anys que deixin d’ovular de forma regular, pateixen menopausa prematura. Poden o no aparèixer símptomes menopàusics (sufocacions, insomni, sudoració, etc.).

És important l’antecedent d’una mare o germana amb menopausa prematura. El diagnòstic es realitza mitjançant un anàlisis hormonal que demostri una elevació important de l’hormona FSH. Tot i que, de manera freqüent, no es troba la causa (idiopàtica) s’haurien de descartar els següents trastorns:

  • Genètica (Síndrome X fràgil).
  • Malaltia autoimmune.
  • Tractaments contra el càncer (radioteràpia o quimioteràpia).
  • Cirurgia.
  • Materials tòxics.

En aquests casos el temps és de fonamental importància i tant els exàmens de fertilitat com el tractament de reproducció han d’efectuar-se amb rapidesa. Si la resposta als tractaments de fertilitat (habitualment Fertilització in Vitro) és insuficient, al nostre centre de reproducció assistida indiquem la utilització d’òvuls donats ( Programa de Donació d’Oòcits).

Last Update: 11/09/2014
References:
– Justo Callejo Olmos, Buenaventura Coroleu Lletget
Fallo Ovárico Prematuro. 2008. Editorial Médica Panamericana.
Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 7th ed: Leon Speroff, Robert H. Glass, Nathan G. Kase, 2006 Lippincott Williams & Wilkins