Hyperprolactinemia

La Hiperprolactinèmia és fàcil de diagnosticar i el seu tractament, en la gran majoria dels casos, resol el problema reproductiu.

És l’elevació excessiva de la hormona Prolactina (hormona hipofisària productora de la llet). Es produeix anovulació per inhibició a nivell de l’hipotàlem de l’eix gonadal.

Les causes són:

  • Tumoracions benignes de la glàndula hipòfisis (Prolactinoma).
  • Trastorns de la glàndula tiroides.
  • Idiopàtica (no es troba la causa).
  • Medicaments: alguns calmants, medicaments per la tensió arterial o les nàusees.
  • Anticonceptius orals i narcòtics (marihuana).
  • Associada a Síndrome d’ovari poliquístic.

El diagnòstic és per elevació de la Prolactina en una analítica de sang. Pot ser necessària una ressonància magnètica cerebral per descartar prolactinomes.

El tractament d’esterilitat habitualment es realitza amb inhibidors de la prolactina (Cabergolina, bromocriptina etc.). Rares vegades s’ha de recórrer a la cirurgia (macroprolactinomes, etc.).

Last Update: 09/09/2014
References:
– Rosa Tur Padró, María Graña Barcia, Julio Herrero García. Amenorrea Central. 2010. Editorial Médica Panamericana
Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 7th ed: Leon Speroff, Robert H. Glass, Nathan G. Kase, 2006 Lippincott Williams & Wilkins