Tractaments de reproducció assistida en casos especials Endocrinologia reproductiva: Anovulació

Un estudi hormonal complet, indicat sobretot en casos de trastorns del cicle ovulatori, ens permet diagnosticar alteracions que requereixen tractaments específics.

Un cicle regular, que varia entre 26 i 36 dies és, en la seva major part, ovulatori. Qualsevol trastorn en el cicle pot reduir la fertilitat. Les alteracions hormonals són una de les causes més freqüents d’alteracions en el cicle i requereixen, en molts casos, tractaments de fertilitat.

L’ovulació és el procés d’alliberament d’òvuls madurs des de l’ovari de la dona en edat fèrtil. La fallada d’aquest procés s’anomena anovulació. Fins a un 25% de dones que no poden concebre tenen trastorns ovulatoris.

Hi ha 4 causes fonamentals d’anovulació i el tractament d’esterilitat depèn de cada causa.

Last Update: 09/09/2014
References:
Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 7th ed: Leon Speroff, Robert H. Glass, Nathan G. Kase, 2006 Lippincott Williams & Wilkins