Estudi d’infertilitat La infertilitat: avortaments de repetició

La presència de 2 o més avortaments espontanis en la parella ha d’alterar-nos per iniciar un estudi complet d’infertilitat en l’home i en la dona.

L’avortament es defineix com la pèrdua de l’embaràs abans de les 22 setmanes de la gestació. La taxa general d’avortaments és d’un 10-15% i augmenta conforma avança l’edat materna. A la nostra clínica de fertilitat comencem l’estudi de fertilitat després de 2 avortaments espontanis.

Fins a un 60% dels avortaments ( sobretot del primer trimestre) tenen el seu origen en una alteració genètica. No existeix un únic protocol d’estudi: cal individualitzar en cada pacient.

Les proves bàsiques són:

 • Analítica general: hemograma, coagulació, funció renal i hepàtica.
 • Bloque hormonal
 • Analítica específica d’anticossos (per descartar problemes autoimmunes) i estudi de l’Hemostàsia  (sang).
 • Analítica d’infeccions (toxoplasmosis, rubèola, etc).
 • Cariotip en sang perifèrica d’ambdós cònjuges.
 • Examen ginecològic.
 • Ecografia transvaginal amb doppler color (i 4D).
 • Sèrumsonografia.
 • Histerosalpingografia.
 • Seminograma -Test de REM-TM- Test de Magnificaió d’espermatozoides.

Altres proves a realitzar segons el criteri mèdic:

 • FISH en espermatozoides.
 • Fragmentació d’ADN.
 • Estudi de meiosis de biòpsia testicular.
 • Diagnòstic genètic de l’embrió ( DGP): durant la fecundació in vitro.
Last Update: 06/09/2014
References:
– Bellver L, Serra V, Reis S. Aborto de repetición: diagnóstico y planteamiento de reproducción. En: Manual Práctico de Esterilidad y Reproducción Humana. McGraw-Hill Interamericana 2005. 46-66.
– Blumenfeld Z, Brenner B. Thrombophilia associaed pregnancy wastage. Fertil Steril 1999; 72: 765- 74.
– Matorras R, Hernández J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la Sociedad Española de Contracepción. Adalia, Madrid 2007.