Reproducció Assistida Estudis de fertilitat

Estudis d’esterilitat en l’home i la dona. Estudis d’infertilitat en la parella.

L’èxit dels tractaments en la reproducció assistida es basa en l’estudi de les circumstàncies específiques de cada cas per poder dissenyar una estratègia de tractament ” a mida” i obtenir els millors resultats.

A la nostra clínica de reproducció assistida recomanem iniciar l’estudi de fertilitat en les següents situacions:

  • Parella que porti un any sense aconseguir gestació ( dona menor de 30 anys).
  • Parella que porti 6 mesos sense aconseguir gestació ( dona major de 30 anys).
  • Antecedents en l’home o la dona de: cirurgia a l’aparell genital, infecció pelviana, alteracions genètiques, alteracions menstruals importants, etc.
  • Parella amb 2 avortaments o més consecutius.
  • Malalties genètiques greus amb diagnòstic conegut.
  • Dona soltera o amb parella del mateix sexe.
Last Update: 07/09/2014
References:
Hull MG et al. Population study of causes, treatment, and outcome of infertility. Br Med J (Clin Res Ed) 1985; 291(6510):1693-7.
– WHO Laboratory Manual of Examination of Human Semen and Semen-Cervical Mucus Interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
– Matorras R, Hernández J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la Sociedad Española de Contracepción. Adalia, Madrid 2007.