Obstetrícia Criopreservació de cèl·lules mare de cordó umbilical

Una tècnica fàcil de realitzar i segura per obtenir cèl·lules mare del teu propi fill i guardar-les per a futures necessitats.

Avui en dia, les principals aplicacions terapèutiques de les cèl·lules mare es basen per una banda, en les Cèl·lules Hematopoètiques, (extretes de la sang del cordó umbilical) orientades a malalties sanguínies, i per altra banda, en les Cèl·lules Mesenquimals, (extretes del teixit del cordó umbilical) orientades a la medicina regenerativa.

Actualment s’han consolidat tractaments en més de 85 malalties greus (leucèmia, limfomes neuroblastomes, talassèmia, etc) i s’han realitzat més de 20.000 trasplantaments, amb les cèl·lules mare del cordó umbilical, al món.

Cèl·lules mare: Què són?

Les cèl·lules mare són les cèl·lules responsables de donar lloc a les cèl·lules adultes que formen els teixits i òrgans del nostre cos. Sense cèl·lules mare, l’organisme no tindria la capacitat de desenvolupar-se ni de regenerar els seus teixits quan les altres cèl·lules moren o perden la seva funció.

Les cèl·lules mare posseeixen tota la informació necessària per crear teixits i òrgans del cos i es diferencien d’altres tipus cel·lulars perquè tenen la capacitat d’auto-renovar-se i dividir-se indefinidament.

Les cèl·lules mare poden ser de dos tipus principalment: cèl·lules mare embrionàries, aïllades a partir de teixits embrionaris i cèl·lules mare adultes, obtingudes després del naixement.

L’aïllament de cèl·lules mare de teixits embrionaris ha estat objecte de debat per plantejar qüestions ètiques. Aquestes qüestions no es plantegen amb l’ús de les cèl·lules mare de la sang del cordó umbilical ja que es tracta de cèl·lules mare adultes i la seva extracció no representa cap risc per a la mare ni per al nadó. La recollida de cèl·lules mare d’una mostra de sang del cordó umbilical, normalment rebutjada durant el part, pot permetre realitzar teràpies cel·lulars en determinades malalties.

Les mostres guardades a nivell privat estan sempre disponibles, sense llista d’espera ni dependents d’un donant.

Cèl·lules mare de cordó umbilical

La sang del cordó umbilical és molt rica en cèl·lules progenitores hematopoètiques, de manera que els trasplantaments són cada vegada més freqüents. Normalment, després del naixement, el cordó umbilical i la sang que conté són rebutjats. Tanmateix, a l’any 1988 es va realitzar el primer trasplantament amb cèl·lules mare de la sang del cordó umbilical i fins a l’any 2009 s’estima que s’han realitzat més de 20.000 trasplantaments amb aquestes cèl·lules a tot el món. Aquestes cèl·lules poden ser útils per a la pròpia persona (utilització autòloga), per a un familiar o per a altres pacients amb la medul·la òssia malalta.

El trasplante puede permitir producir células sanguíneas sanas, imprescindibles para la vida.

El trasplantament pot permetre produir cèl·lules sanguínies sanes, imprescindibles per la vida. La recol·lecció de la sang de cordó es realitza en el moment del part. La recollida d’aquestes cèl·lules -que d’altra manera són rebutjades- és un procediment completament segur i que no comporta cap tipus de risc, ja que s’efectua en el moment en que el nadó es troba deslligat del cordó umbilical. A més a més, és un procés totalment indolor, tant per la mare, com pel fill.

Utilitats de les cèl·lules mare de cordó umbilical

Les cèl·lules mare són una bona alternativa per curar algunes malalties d’origen sanguini, cancerigen i immunològic, com leucèmies i diferents tipus de tumors. Actualment s’han realitzat més de 20.000 trasplantaments al·logènics , a tot el món, amb cèl·lules mare, la major part d’ells en nens. La taxa d’èxit de trasplantaments amb sang provinent del cordó umbilical és més elevada quan són trasplantades un major nombre de cèl·lules mare i existeix una major compatibilitat entre el donant i el pacient.

En casos urgents i en nens, el trasplantament de sang de cordó umbilical presenta avantatges sobre el trasplantament de medul·la òssia completa, algunes de les complicacions es redueixen i en determinats casos augmenta la supervivència del pacient trasplantat.

Qualsevol membre de la família compatible pot utilitzar les cèl·lules mare emmagatzemades mitjançant la sol·licitud del metge assistent i el consentiment dels pares o tutors.

Aplicacions mèdiques actuals

Les aplicacions actuals amb cèl·lules mare de la sang del cordó umbilical estan relacionades amb malalties hemato-oncològiques tals com leucèmia, limfomes, tumors sòlids i altres malalties hereditàries o adquirides del sistema sanguini i immunitari.

La llista pot canviar ja que les investigacions actuals en àrees com la Diabetis, malalties cardíaques, malalties neurodegeneratives, entre altres, poden revelar en un futur pròxim, un major número d’aplicacions terapèutiques amb cèl·lules mare del cordó umbilical.

Last Update: 13/09/2014
References:
– Herrera Gómez Antonio. Procedimiento de actuación en la donación de sangre de cordón umbilical. NURE Inv [Internet]. 2012 may-jun [citado día mes año]; 9(58):[aprox. 9 p.]. Available in: http://www.fuden.es/