Control personalitzat de l’embaràs Seguiment de l’embaràs al Centre Procrear

El protocol de control de l’embaràs a Procrear és individualitzat a cada gestació.

Seguiment de l’embaràs a Procrear

El ritme i número de visites al ginecòleg dependrà de la valoració inicial del risc obstètric. En el cas de les dones amb alt nivell obstètric (embaràs múltiple,etc) la freqüència de les visites serà més elevada (cada 2-3 setmanes).

Generalment les visites són mensuals fins a l’últim trimestre, en el que es realitzen cada dues setmanes. El control és setmanal a partir de la setmana 36-37. Recomanem realitzar la primera visita entre la sisena i octava setmana.

Els objectius d’aquest control precoç són:

 • Confirmació ecogràfica de gestació.
 • Valoració del número d’embrions (diagnòstic precoç de gestació múltiple).
 • Descartar la patologia (avortament, embaràs ectòpic, etc).
 • Control de l’amenaça d’avortament i vitalitat embrionària.
 • Gestació i DIU.
 • Càlcul de la data probable del part i, si cal, correcció ecogràfica de la mateixa.
 • Sol·licitud de l’analítica del primer trimestre.
 • Valoració de tractaments complementaris.
 • Informació útil i general de l’embaràs.
 • Informació de les tècniques de diagnòstic prenatal.

A cada visita successiva realitzem:

 • Control de pes i tensió arterial.
 • Valoració de l’estat general de la gestant.
 • Sol·licitud d’anàlisis de sang (un a cada trimestre).
 • Valoració ecogràfica de rutina.
 • Valoració de tractaments complementaris (ferro, calci, polivitamínics, iode, etc).
 • Informació sobre el curs de l’embaràs (Carnet de l’Embarassada).

En les últimes setmanes s’inclouen el control del benestar fetal mitjançant ecografia doppler color i monitorització fetal (registre cardiotocogràfic o “corretges”). Així mateix, es fa una valoració cardiològica completa, controls amb la llevadora i un visita amb el Servei d’Anestesiologia.

Proves complementàries durant la gestació

Anàlisi de sang

 • Analítica del primer trimestre: analítica bàsica de sang i orina, coagulació, grup sanguini i factor Rh, malalties infecciones (Sida, hepatitis B i C, toxoplasmosi, Sífilis, Varicel·la-Zooster), despistatge de la diabetis gestacional.
 • Analítica del segon i tercer trimestre: analítica bàsica de sang i orina, coagulació, control de malalties infecciones si està indicat, Coombs indirecte en pacients Rh negatives i despistatge de la diabetis gestacional.
 • Screening bioquímic de cromosomopaties ( Síndrome Down) al primer o segon trimestre.

Cultiu vaginal i rectal

Per detectar la presència de l’estreptococo grup B (SGB). En cas de possibilitat s’indicaran antibiòtics a la mare durant el part.

Ecografies

 • Ecografia obstètrica de rutina (a cada visita):
  son ecografías de Nivel I (SESEGO) destinadas a comprobar el crecimiento del feto (biometrías), su posición y las características del líquido amniótico y placenta.
 • Ecografia d’screening de cromosomopaties al primer trimestre:
  la seva indicació principal és el despistatge de marcadors ecogràfics de cromosomopaties. Es valora el plec del clatell i l’os nasal del fetus. En cas de plec del clatell augmentat es recomana realitzar una amniocentesi per a estudi genètic del fetus (veure Unitat de Diagnòstic Prenatal).
 • Amniocentesi genètica:
  es realitza entre les 15-18 setmanes (veure Unitat de Diagnòstic Prenatal)
 • Ecografia d’Alta Definició (20 setmanes o Morfològica):
  és realitzada a la nostra Unitat de Diagnòstic Prenatal per un especialista en diagnòstic prenatal (Nivell IV SESEGO). Es valora l’anatomia (diagnòstic de malformacions), el creixement i el sexe del nadó, així com les característiques del líquid amniòtic i de la placenta (veure Unitat de Diagnòstic Prenatal)
 • Ecografia Obstètrica 4D:
  aquesta ecografia permet l’obtenció d’imatges del fetus en moviment (temps real) i en tres dimensions. Es realitza entre les 26 i les 32 setmanes. No està destinada al diagnòstic, assistència o seguiment de l’embaràs (excepte indicació específica del ginecòleg). A la Unitat de Diagnòstic Prenatal del nostre centre realitzem l’Ecografia 4D, entregant un DVD amb la filmació ecogràfica 4D, fotos amb color i informe ecogràfic (veure Unitat de Diagnòstic Prenatal)
 • Ecografia Doppler Color:
  es comprova el benestar fetal valorant el flux sang de la placenta cap al fetus (veure Unitat de Diagnòstic Prenatal)
 • Ecocardiografia Fetal (estudi del cor fetal):
  les alteracions congènites del cor constitueixen les malformacions fetals més freqüents. La majoria apareixen a gestants sense factor de risc. A Procrear els nostres especialistes de Diagnòstic Prenatal i Cardiologia neonatal i pediàtrica posen tota la seva experiència per al diagnòstic d’aquestes alteracions.

Registre cardiotocogràfic (“corretges”)

Aquesta prova té com a objectiu valorar el benestar fetal mitjançant el registre dels batecs del cor fetal i les contraccions uterines. El realitza la llevadors, al nostre centre, a partir de la 36 setmana de l’embaràs.

Last Update: 06/09/2014
References:
– F. GARY CUNNINGHAM. Obstetricia de Williams (23ª ED). MCGRAW-HILL, 2011
– Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. Protocolos: Control del bienestar fetal anteparto (2009) y Control pretanal del embarazo normal (2010)