Ginecologia Incontinència d’orina i trastorns del sòl pèlvic

Evitar traumatismes vaginals durant el part i una bona reeducació perineal poden disminuir la incidència d’aquesta patologia.

El sòl pèlvic o perineu és el conjunt de músculs que tanquen i sostenen tota la paret baixa de l’abdomen.

L’augment de la pressió abdominal i els traumes produïts pels parts vaginals predisposen a la incontinència d’orina i al prolapse dels òrgans pèlvics (prolapse uterí, prolapse de la bufeta o cistocele i prolapse del recte o rectocele). És important realitzar exercicis de recuperació i reeducació perineal en el període post part.

Incontinència urinària d’esforç (IOE)

És la pèrdua d’orina per la uretra després d’un augment sobtat de la pressió abdominal. Això es produeix al caminar, saltar, ballar o per la tos, l’esternut o el riure. En la majoria dels casos el problema apareix després d’un o diversos parts vaginals.

Pot associar-se amb prolapse dels òrgans pèlvics. Les tècniques de reeducació i recuperació perineal poden evitar o millorar el resultat de la cirurgia pel seu tractament.

Last Update: 17/09/2014
References:
– Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. 2013 Protocolos: Prolapso genital y Tratamientos de la incontinencia urinaria de esfuerzo