Prevenció i diagnòstic precoç Altres tipus de càncer ginecològic

La realització de mamografies (càncer e mama) i l’examen ginecològic anual amb ecografia transvaginal poden ajudar en el diagnòstic d’aquestes patologies.

Càncer d’endometri (càncer d’úter)

Es produeix a l’endometri, que és la capa interna de la matriu (úter). Pel seu diagnòstic precoç s’utilitzen l’ecografia transvaginal, l’ecografia doppler color, ecografia 3D, ecografia 4D, la histeroscòpia i la biòpsia.

Càncer d’ovari

Tot i que és un càncer agressiu i difícil de diagnosticar precoç, contem amb l’ecografia transvaginal (doppler color, 3D,4D) i amb els marcadors tumorals (analítica de sang).

Càncer de vulva

Es diagnostica per vulvoscòpia i biòpsia. El tractament ha de ser individualitzat per a cada persona. Depèn del tipus de tumor i l’estadi. En el primer intervenen el ginecòleg, l’oncòleg i altres especialistes.

Càncer de mama

Veure secció Patologia mamària

Last Update: 15/09/2014
References:
– Grimes DA1, Economy KE. Primary prevention of gynecologic cancers. Am J Obstet Gynecol. 1995 Jan;172(1 Pt 1):227-35.
– Centers for Disease Control and Prevention. 2012. Gynecologic Cancer Comprehensive Brochure http://www.cdc.gov/cancer/knowledge/pdf/CDC_GYN_Comprehensive_Brochure.pdf