Ginecologia Patologia mamària

El càncer de mama és la neoplàsia més freqüent en la dona. El diagnòstic precoç (revisió ginecològica amb mamografia) ens permet tractaments poc agressius que permeten una curació amb bona qualitat de vida.

Els símptomes habituals que indicaran una patologia són: dolor, tumoració, derrame pel mugró i canvis en la pell. Descriurem els trastorns mamaris més freqüents a la consulta habitual.

Tumoració mamària

Després de realitzar una exploració clínica i una ecografia i/o mamografia es realitza, habitualment, una punció mamària amb guia ecogràfica permetent l’extracció del contingut en el cas de quist o la valoració citològica (diagnòstica) en el cas de nòduls sòlids.

Fibroadenoma: és el tumor benigne més freqüent de la mama. Es poden realitzar controls periòdics tot i que estaria indicada la cirurgia en els següents casos: creixement, dolor, sospita de malignitat o desig de la pacient.

Altres tumors menys freqüents: Tumor Phyllodes, hamartomes, lipomes, papil·lomes, etc.

Dolor mamari

És molt freqüent, tot i que rares vegades s’acompanya d’una patologia. Algunes vegades s’origina en altres zones donant la sensació que és la mama la que fa mal (neuràlgies cervicals o inflamació de músculs o cartílags intercostals). El dolor mamari cíclic (mastodínia) es produeix generalment durant la fase menstrual i rarament té un origen orgànic. El dolor sense relació amb el cicle (mastàlgia) por estar relacionat amb la inflamació, infeccions i tumoracions de tipus quístic, situacions a descartar amb una bona exploració i proves complementàries.

Vessament pel mugró

D’acord a les característiques del mateix es denomina telorrea (vessament no sanguini), telorràgia ( si hi ha sang) o galactorrea (telorrea de llet fora de la lactància). La secreció bilateral (ambdues mames) i per varis conductes generalment tenen una causa hormonal. Una secreció unilateral de tipus sanguini pot tenir un origen orgànic per la qual cosa s’haurà de continuar l’estudi.

Canvis a la pell

Infecció, inflamació o èczemes. És necessari una valoració individualitzada.

Mastitis

La presència de dolor, enrogiment, calor i induració ens orienta cap al diagnòstic. Pot realitzar-se una ecografia mamària per descartar la producció d’un abscés. És més freqüent en el període de lactància. El tractament bàsic és l’administració d’antibiòtics. Mastopatia fibroquística

Mastopatia fibroquística

“Displàsia mamària” o “mames fibroses”. Consisteix en un excés fisiològic dels components normals del teixit mamari. Generalment és produïda per trastorns hormonals locals.

El dolor o l’aparició de quists són freqüents. La mamografia mostra mames denses amb alguna irregularitat. L’ecografia pot detectar quists que, segons la seva mida i simptomatologia associada, poden ser evacuats.

Càncer de mama

És el càncer més freqüent en la dona. Pel seu estudi es realitzen exploració clínica, mamografia, ecografia, ressonància magnètica nuclear, punció-aspiració amb agulla fina, biòpsia estereotàxica o biòpsia quirúrgica.

Prevenció del càncer de mama

Les recomanacions o Codi Europeu Contra el Càncer són:

  • Realitzar una revisió periòdica anual (ginecològic i mamari).
  • Mantenir una dieta sana i una correcta higiene personal.
  • Fer exercici físic moderat.
  • No realitzar tractaments hormonals sense direcció i control mèdic.
  • No fumar.
  • Moderar el consum de begudes alcohòliques.
  • Controlar el pes i la tensió arterial periòdicament.

Tractament del càncer de mama

Depenent del tipus de tumor i el seu estadi, es poden realitzar els següents tractaments:

  • Mastectomia: extirpació de la totalitat de la mama junt als teixits cancerosos.
  • Tumorectomia: és l’extirpació del tumor amb un marge de teixit sa al seu voltant. Ha de complementar-se amb radioteràpia local.

El tractament quirúrgic es combina, molt freqüentment, amb altres tractaments com la radioteràpia, quimioteràpia, hormonoteràpia, etc.

Last Update: 17/09/2014
References:
– Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. 2005. Protocolos: Patología Mamaria Benigna