Ginecologia Anticoncepció: mètodes artificials

Els mètodes anticonceptius actuals permeten una planificació familiar eficaç amb una baixa taxa d’efectes secundaris.

Mètodes de barrera

Impedeixen el pas dels espermatozoides. En aquest grup s’inclouen els preservatius (femenins i masculins), diafragma i cremes espermicides. El preservatiu masculí té una efectivitat del 98-99% i protegeix enfront de malalties de transmissió sexual (ETS). El preservatiu femení també evita les ETS i té una efectivitat del 95%.

Mètodes hormonals

Són medicaments hormonals que impedeixen l’ovulació, produeixen modificacions a nivell del moc cervical fent hostil a l’esperma i disminuint la implantació endometrial. Aquests mètodes són segurs (eficàcia del 99%) si es compleixen les normes per al seu ús, respectant les indicacions i contraindicacions en cada cas.

És recomanable un reconeixement mèdic complet previ al seu inici (revisió ginecològica).

  • Píndola anticonceptiva combinada: habitualment conté estrògens i gestàgens. Són comprimits que es prenen durant 21 (i 1 setmana de descans) o 28 dies.
  • Pegat contraceptiu: semblant a una tireta quadrada, s’aplica sobre la pell en zones allunyades del pit. L’absorció de les hormones es produeix a través de la pell. Es col·loca 1 vegada per setmana durant 3 setmanes (i 1 setmana de descans).
  • Anell vaginal: És un cèrcol de plàstic flexible que es col·loca fàcilment a la vagina produint l’absorció de les hormones a nivell de la mucosa vaginal. Es retira a les 3 setmanes i es descansa la quarta setmana.
  • Anticoncepció d’emergència (píndola del dia després): té una eficàcia del 80% (evita 7 de cada 8 embarassos). S’ha de prendre abans de les 72 hores del moment de la relació desprotegida.
  • Píndola oral de progesterona: indicada principalment en dones lactants.
  • Implant anticonceptiu: es col·loca anestèsia local sota la pell de l’avantbraç. Té una eficàcia del 99% a 5 anys. Pot donar alteracions menstruals, cefalea i augment de la tensió mamària.

Anticoncepció intrauterina (DIU)

És un petit dispositiu que es col·loca dins de l’úter durant la regla. Impedeix la progressió dels espermatozoides mitjançant la producció d’una inflamació asèptica a nivell endometrial. La seva fiabilitat és del 98-99%. Alguns poden portar un depòsit per alliberar hormones ( gestàgens). S’ha de realitzar una revisió anual amb control del DIU. El recanvi es realitza cada 3-5 anys.

Esterilització tubàrica (lligadura de trompes)

Es realitza una coagulació i/o secció d’ambdues trompes per impedir el passatge de l’òvul per les trompes i la seva unió amb l’espermatozoide. Es realitza habitualment per laparoscòpia, necessitant anestèsia general i unes hores d’internació. Aquest procediment es pot realitzar, així mateix, durant la realització d’una cesària. L’efectivitat és immediata, amb taxes de fallada del 1-3/1000 (eficàcia major del 99%).

Vasectomia

Es seccionen els conductes deferents per evitar la sortida d’espermatozoides a l’ejaculació. Es realitza amb anestèsia local. És necessari realitzar seminogrames per valorar la presència d’espermatozoides ja que l’efectivitat no és immediata.

Last Update: 12/09/2014
References:
– ACOG Practice Bulletin. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists. Long-acting Reversible Contraception: Implants and Intrauterine Devices. 121, July 2011.
– Sociedad Española de Contracepción. Actualización en el manejo clínico de la anticoncepción Hormonal, intrauterina y de Urgencia. Madrid 2011.Disponible en: www.sec.es
– Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. Protocolos: Anticoncepción Hormonal Combinada Oral, Transdérmica y Vaginal (2006)