Protocol de seguiment ecogràfic de l’embaràs

Protocol de seguiment ecogràfic de l’embaràs

Proves que es realitzen a la unitat de Diagnòstic Prenatal
Fes clic a la prova que t’interessi per ampliar informació:

Screening Bioquímic-ecogràfic d’Aneuploïdies (Test d’EBA)

És un anàlisi de sang que es realitza entre les 11 i 14 setmanes i que determina certs valors hormonals. Aquestes determinacions s’introdueixen a un programa informàtic que junt amb l’edat materna, el pes i les setmanes de gestació, sonolucència (plec) nucal i CRL (longitud de l’embrió) obté un indici de risc pel Síndrome de Down o mongolisme (trisomia 21) i el síndrome d’Edward (trisomia 18). Les dades obtingudes mai suposen un diagnòstic precís.

La sensibilitat d’aquesta prova és del 85-90%. Si no es realitza el Test d’EBA es pot sol·licitar, a partir de la setmana 15 i fins a la 18, el Triple screening.

Ecografia de les 11-14 setmanes: plec nucal

En aquestes setmanes realitzem la medicació del plec nucal, que és l’espai existent entre la columna vertebral i la pell del fetus a nivell de la nuca. Així mateix, valorem la presència de l’os nasal i l’anatomia fetal del primer trimestre. En cas de plec nucal augmentat, absència d’os nasal o alteració anatòmica important es recomana realitzar l’amniocentesi per a estudi genètic fetal (cariotip).

Amniocentesi

Es practica entre les 15-18 setmanes i consisteix amb la punció, amb agulla fina i guiada per control ecogràfic de la bossa amniòtica, per extraure entre 15 i 20 cc de líquid amniòtic. L’amniocentesi és la prova més fiable de la que disposem (aproximadament un 100% de fiabilitat diagnòstica) pel diagnòstic de les alteracions genètiques.

Com a contrapartida comporta un risc d’avortament d’aproximadament un 0,5-1%. Si es realitza una amniocentesi haurà de fer repòs durant 48 hores. Els resultats definitius (cariotip fetal) es faciliten a les 3 setmanes de la punció, encara que es disposa ( per un cost addicional de laboratori) d’un sistema ràpid de cribratge (QF-PCR) en 3-4 dies, que en cas de que fos del seu interès podrà sol·licitar-lo el dia de la punció.

Les indicacions de l’amniocentesi són:

 • Edat materna superior a 37 anys.
 • Fill anterior amb síndrome de Down (mongolisme), o alguna altra alteració cromosòmica o malformació no filiada.
 • Antecedents familiars de retràs mental o defectes físics congènits.
 • Un dels membres de la parella (o els dos) és portador d’una alteració cromosòmica (per exemple translocació cromosòmica).
 • Història familiar de malalties recessives, autosòmiques o lligades al sexe, trastorns metabòlics congènits o hemoglobinopaties.
 • Determinades malalties cròniques maternes (Diabetis Tipus I).
 • Cicle de Fecundació in Vitro per factor masculí sever i/o alteració en meiosi, FISH, fragmentació d’ADN, etc.
 • Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) de l’embrió després d’un cicle de Fecundació in Vitro.
 • Sospita d’infecció fetal.
 • Sospita ecogràfica de que el fetus sigui portador d’una cromosomopatia.
 • Triple Screening amb un indici de risc superior al poblacional.
 • Test EBA ( o OSCAR) amb un indici de risc individual superior al poblacional.
 • Sospita o evidència d’una malformació fetal.

Ecografia d’alta definició (20 setmanes o Morfològica)

És l’ecografia d’alta resolució amb la qual es pretén descartar anomalies estructurals i marcadores de cromosomopaties al fetus. S’avaluen l’anatomia fetal, la localització i característiques de la placenta i del cordó umbilical, així com el volum del líquid amniòtic. Aquesta ecografia és realitzada a la nostra Unitat de Diagnòstic Prenatal per un especialista en diagnòstic prenatal (Nivell III de la SESEGO).

Ecografia obstètrica 4D (tridimensional en temps real)

Resulta molt comú que els futurs pares es mostrin impacients per conèixer la fisonomia del seu nadó. De fet, diversos estudis suggereixen que la possibilitat de fer-ho abans del seu naixement incrementa el vincle emocional.

Aquesta és una funció important de l’ecografia 4D, que es realitza de la mateixa manera que una ecografia tradicional, però permet l’obtenció d’imatges del fetus en tres dimensions (ecografia 3D) i en temps real (ecografia 4D).

La visualització del futur nadó amb volum i moviment possibilita, fins i tot, advertir indicis del seu comportament i gestualitat dins de l’úter.

Si l’ecografia 4D es realitza entre les 26 i les 32 setmanes de gestació, es poden obtenir imatges de gran qualitat i realisme, que es proporcionen més tard en DVD.

L’ecografia 4D, excepte indicació específica del ginecòleg, no està destinada al diagnòstic, assistència o seguiment de l’embaràs, ni reemplaça les exploracions ecogràfiques habituals.

A Procrear destinem tot el temps de la sessió en aconseguir les millors imatges i vídeos possibles en ecografia 4D i ecografia 3D. El nostre compromís és que, si la posició del teu nadó no és la més adequada per veure’l, tornarem a citar-nos un altre dia i repetirem la sessió de l’ecografia 4D sense cap mena de cost.

Ecografia Doppler color

El Doppler és una tècnica que s’utilitza des de fa molt temps per auscultar el cor fetal. Recentment la seva aplicació s’ha ampliat en obstetrícia per indicar el grau de benestar fetal. Mitjançant aquesta tècnica, es pot detectar la disminució del flux sanguini dels vasos del fetus o la placenta que s’associa a problemes fetals (creixement uterí retardat, etc).

Ecocardiografia (estudi del cor fetal)

Les alteracions congènites del cor constitueixen les malformacions fetals més freqüents. La majoria apareixen en gestants sense factor de risc. A Procrear els nostres especialistes de Diagnòstic Prenatal i Cardiologia neonatal i pediàtrica posen tota la seva experiència per al diagnòstic d’aquestes alteracions.

Last Update: 09/09/2014
References:
– Asim Kurjak, ‪Frank A. Chervenak. Ecografía en Obstetricia y Ginecología. ‪
‪Ed. Médica Panamericana‬ (2009)
– Wax J, Minkoff H, Johnson A, et al. Consensus report on the detailed fetal anatomic ultrasound examination: indications, components, and qualifications. J Ultrasound Med 2014; 33:189.